Faktorer som påverkar skrivarens prestanda

Faktorer som påverkar skrivarens prestanda


Det finns flera faktorer som påverkar hur lång tid det tar att skriva ut ett dokument.

Maximal utskriftshastighet, mätt i sidor per minut (spm)

Användningen av specialpapper (till exempel OH-film, tungt papper och papper i egen storlek)

Skrivarens bearbetnings- och hämtningstid

Bildernas komplexitet och storlek

Datorns hastighet

USB-anslutningen

Skrivarens I/O-konfiguration

Mängden installerat skrivarminne

Nätverksoperativsystemet och konfigurationen av systemet (om nätverk används)

Skrivartyp (PCL eller PS)

HP color laserjet 2700 note Faktorer som påverkar skrivarens prestanda OBS!

Även om du kan lösa vissa minnesproblem, förbättra hanteringen av avancerad grafik och förkorta överföringstiderna genom att installera mer minne i skrivaren, påverkar det inte den maximala utskriftshastigheten (sidor per minut).

HP color laserjet 2700 Faktorer som påverkar skrivarens prestanda