Utskriftsproblem

Utskriftsproblem


Fel teckensnitt skrivs ut
Orsak
Åtgärd
Teckensnittet har inte valts på rätt sätt i programmet.
Välj teckensnittet igen i programmet.
Teckensnittet är inte tillgängligt i skrivaren.
Ladda ner teckensnittet till skrivaren eller använd ett annat teckensnitt. (Om du använder Windows gör drivrutinen detta automatiskt.)
Du har inte valt rätt skrivardrivrutin.
Installera rätt skrivardrivrutin.
Teckensnittet kan vara korrekt, men tecknen ser suddiga ut eftersom färgerna inte är rätt justerade.
Gör en fullständig skrivarkalibrering. Se Kalibrera skrivaren.

Alla tecken i en teckenuppsättning kan inte skrivas ut
Orsak
Åtgärd
Du har inte valt rätt teckensnitt.
Välj rätt teckensnitt.
Du har inte valt rätt teckenuppsättning.
Välj rätt teckenuppsättning.
Programmet har inte funktioner för den valda teckenuppsättningen.
Använd ett teckensnitt där tecknet eller symbolen ingår.

Texten glider mellan sidorna
Orsak
Åtgärd
Programmet återställer inte skrivaren till sidans början.
Specifik information finns i dokumentationen för programvaran och i PCL/PJL Technical Reference Package.

Tecknen ser konstiga ut eller saknas eller så avbryts utskriften.
Orsak
Åtgärd
Skrivarkabeln är av dålig kvalitet.
Pröva att använda en annan kabel av bättre kvalitet som är IEEE-kompatibel.
Skrivarkabeln är lös.
Ta ur skrivarkabeln och sätt sedan i den igen.
Skrivarkabeln är skadad eller trasig.
Pröva med att använda en annan kabel.
Nätkabeln är lös.
Ta ur nätkabeln och sätt sedan i den igen.
Du försöker skriva ut ett PCL-jobb, men skrivaren är konfigurerad för PS.
Välj rätt skrivarspråk på skrivarens kontrollpanel och skriv ut dokumentet igen.
Du försöker skriva ut ett PS-jobb, men skrivaren är konfigurerad för PCL.
Välj rätt skrivarspråk på skrivarens kontrollpanel och skriv ut dokumentet igen.

Endast en del av utskriften skrivs ut
Orsak
Åtgärd
Ett meddelande om minnesfel visas på skrivarens kontrollpanel.
1.

Frigör minne genom att ta bort nedladdade teckensnitt, formatmallar och makron som inte används, från skrivarens minne.

eller

2.

Lägg till mer minne i skrivaren.

Filen som du skriver ut innehåller fel.
Kontrollera programmet och se efter att filen inte innehåller fel.
1.

Öppna samma program och skriv ut en annan fil som du vet är felfri.

eller

2.

Skriv ut filen från ett annat program.

Utsmetningar, vertikala linjer, tonerstänk eller upprepade märken finns på utskrifterna
Orsak
Åtgärd
Skrivaren måste rengöras.
Rengör skrivaren. Se Rengöra skrivaren. Om problemet kvarstår, se Felsöka problem med utskriftskvalitet.
HP color laserjet 2700 Utskriftsproblem