Felsöka problem med utskriftskvalitet med hjälp av HP ToolboxFX

Felsöka problem med utskriftskvalitet med hjälp av HP ToolboxFX


Du kan skriva ut en sida från programmet HP ToolboxFX som du kan använda för att identifiera vilken tonerkassett som orsakar problemet. På felsökningssidan för utskriftskvalitet finns fem färgband som är uppdelade i fyra överlappande delar. Genom att granska varje del kan du isolera problemet till en viss kassett.

HP color laserjet 2700 bgu ms02 Felsöka problem med utskriftskvalitet med hjälp av HP ToolboxFX


Avsnitt
Tonerkassett
1
Gul
2
Cyan
3
Svart
4
Magenta

Om ett märke eller en prick visas i endast en del, byter du ut tonerkassetten som motsvarar den delen.

Om märket eller pricken förekommer i mer än en del, byter du ut den tonerkassett som motsvarar färgen på märket eller linjen.

Om ett upprepande mönster av prickar, märken eller linjer visas, rengör du skrivaren. Se Rengöra skrivaren. När du har rengjort skrivaren skriver du ut ytterligare en felsökningssida för utskriftskvalitet för att kontrollera att felet är borta.

Så här skriver du ut felsökningssidan
1.

Öppna HP ToolboxFX. Se Så här visar du HP ToolboxFX.

2.

Klicka på mappen Help och sedan på fliken Felsökning.

3.

Klicka på Skriv ut och följ instruktionerna på de utskrivna sidorna.

HP color laserjet 2700 Felsöka problem med utskriftskvalitet med hjälp av HP ToolboxFX