Problem med OH-film

Problem med OH-film


OH-film kan uppvisa samma bildkvalitetsproblem som andra typer av material samt specifika fel som kan uppstå med OH-film. OH-film kan dessutom få märken efter komponenter för materialhantering eftersom den är mjuk när den går igenom pappersbanan.

HP color laserjet 2700 note Problem med OH film OBS!

Låt OH-filmarken kallna i minst 30 sekunder innan du hanterar dem.

I skrivardrivrutinens flik Papper väljer du OH-film som papperstyp. Se också till att facket är korrekt konfigurerat för OH-film.

Kontrollera att OH-filmarken uppfyller skrivarens specifikationer. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.

OH-film är inte avsedd för lasertoner. Använd endast OH-film som är avsedd för HP Color LaserJet-skrivare.

Ta i OH-filmens kanter. Fett från fingrarna kan orsaka fläckar på OH-filmen.

Små mörka områden som uppstår slumpmässigt på en heltäckt sidas nederkant, kan orsakas av att OH-filmen klibbar ihop i utmatningsfacket. Pröva med att skriva ut dokumentet i mindre delar.

Om färgerna ser felaktiga ut på utskrifterna, väljer du andra färger i programmet eller skrivardrivrutinen.

Om du använder en reflekterande OH-projektor med utskrivna OH-filmark, bör du i stället använda en vanlig projektor.

HP color laserjet 2700 Problem med OH-film