Problem med utskriftskvalitet som har att göra med omgivningen

Problem med utskriftskvalitet som har att göra med omgivningen


Om skrivaren är belägen i fuktig eller mycket torr miljö bör du kontrollera att miljön uppfyller specifikationskraven. Starthandboken för skrivaren innehåller specifikationer för skrivarens driftsmiljö.

HP color laserjet 2700 Problem med utskriftskvalitet som har att göra med omgivningen