Problem med utskriftskvaliteten som beror på materialet

Problem med utskriftskvaliteten som beror på materialet


En del problem med utskriftskvaliteten beror på att fel typ av material används.

Inställningarna i drivrutinen är felaktiga. Information om hur du ändrar inställningen för materialtyp finns i Typ och storlek.

Använd material som uppfyller HP:s specifikationer. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.

Materialets yta är för slät. Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.

Fukthalten är ojämn, för hög eller för låg. Använd material från ett annat paket eller från en oöppnad förpackning.

Vissa områden på materialet stöter bort tonern. Använd material från ett annat paket eller från en oöppnad förpackning.

Brevpapperet du använder är tryckt på grovt papper. Använd annat, slätare kopieringspapper. Om det här löser problemet bör du beställa papper som uppfyller kraven för den här skrivaren. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.

Papperet är för grovt. Använd annat, slätare kopieringspapper.

Det material du använder är för tungt för den materialtypsinställning du har valt. Tonern fastnar inte på materialet.

HP color laserjet 2700 Problem med utskriftskvaliteten som beror på materialet