Lösa problem med Mac OS X

Lösa problem med Mac OS X


Skrivardrivrutinen är inte listad i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.
Orsak
Åtgärd
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.
Kontrollera att skrivarens PPD-fil är i följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.
PPD-filen är förstörd.
Ta bort PPD-filen från följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programmet. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.

Skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet visas inte i skrivarlistan i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.
Orsak
Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.
Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Risken finns att du väljer fel anslutningstyp.
Kontrollera att USB, IP-utskrift eller Rendezvous har valts beroende på vilken typ av anslutning som finns mellan skrivaren och datorn.
Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-värdnamn används.
Skriv ut en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet på konfigurationssidan överensstämmer med skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.
Ersätt gränssnittskabeln med en kabel av hög kvalitet.

Skrivardrivrutinen ställer inte in din valda skrivare automatiskt i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.
Orsak
Åtgärd
Det kan hända att skrivaren inte är klar.
Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna, att skrivaren är påslagen och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet-nav kan du försöka med att ansluta till en annan dator eller använda en annan port.
Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt.
Kontrollera att skrivarens PPD-fil är i följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programvaran om det behövs. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.
PPD-filen är förstörd.
Ta bort PPD-filen från följande mapp på hårddisken: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<språk>.lproj, där <språk> är den två tecken långa språkkoden för språket du använder. Installera om programmet. Starthandboken innehåller anvisningar för installation.
Gränssnittskabeln kan vara defekt eller ha dålig kvalitet.
Ersätt gränssnittskabeln med en kabel av hög kvalitet.

Utskriften sändes inte till den skrivare du angav.
Orsak
Åtgärd
Det kan hända att utskriftskön avslutas.
Starta om utskriftskön. Öppna Utskrifter och välj Start Jobs (Starta utskriftsjobb).
Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-värdnamn används.
Skriv ut en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet på konfigurationssidan överensstämmer med skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-värdnamnet i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar.

En EPS-fil skrivs ut med felaktiga teckensnitt.
Orsak
Åtgärd
Det här problemet uppstår med vissa program.

Försök att ladda ned teckensnitten som finns i EPS-filen till skrivaren innan du skriver ut.

Skicka filen i ASCII-format istället för binär kod.

Det går inte att skriva ut från ett USB-kort från tredjepart.
Orsak
Åtgärd
Det här felet uppstår när programvaran för USB-skrivare inte är installerad.
När du lägger till ett USB-kort från tredje part kan du eventuellt behöva Apples supportprogramvara för USB-adapterkort. Den senaste versionen av den här programvaran finns på Apples webbplats.

När skrivaren är ansluten med en USB-kabel syns den inte i Utskriftskontroll eller Program för skrivarinställningar efter att drivrutinen är vald.
Orsak
Åtgärd
Det här problemet orsakas antingen av programmet eller maskinvaran.
Felsökning för programvaran

Se till att din Macintosh stöder USB och har rätt USB-programvara från Apple.

Kontrollera att Macintosh-operativsystemet är Mac OS X v10.1 eller senare.

Felsökning för hårdvaran

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten.

Kontrollera att du använder rätt höghastighetskabel för USB.

Kontrollera att det inte finns för många USB-enheter i kedjan som drar ström. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.

Kontrollera om det finns mer än två USB-nav utan strömförsörjning i rad i kedjan. Koppla bort alla enheter från kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten på värddatorn.

HP color laserjet 2700 note Lösa problem med Mac OS X OBS!

Tangentbordet för iMac är ett USB-nav utan strömförsörjning.

HP color laserjet 2700 Lösa problem med Mac OS X