Nätverksproblem (endast HP Color LaserJet 2700n)

Nätverksproblem (endast HP Color LaserJet 2700n)


Kontrollera följande för att bekräfta att skrivaren kommunicerar med nätverket. Innan du påbörjar den här felsökningsproceduren skriver du ut en konfigurationssida. Se Använda informationssidor om skrivaren.

1.

Finns det några fysiska anslutningsproblem mellan arbetsstationen eller filservern och skrivaren?

Kontrollera att nätverkskablarna, anslutningarna och routerkonfigurationerna är korrekta. Kontrollera att längden på nätverkskabeln uppfyller nätverkets specifikationer.

2.

Är nätverkskablarna rätt anslutna?

Se till att skrivaren är ansluten till nätverket via rätt port och kabel. Kontrollera alla kabelanslutningar för att bekräfta att kablarna sitter ordentligt och på rätt plats. Om problemet fortsätter kan du pröva med en annan kabel eller ansluta till andra portar på navet eller mottagaren. Den gula aktivitetslampan och den gröna länkstatuslampan bredvid portanslutningen på baksidan av skrivaren ska lysa.

3.

Är inställningarna för länkhastighet och dubbelsidig utskrift rätt gjorda?

Hewlett-Packard rekommenderar att du låter denna inställningar vara i automatiskt läge (standardinställning). Se Inställningar för länkhastighet och länkduplex.

4.

Kan du “pinga” skrivaren? (Windows)

a.

Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd och klicka på OK för att öppna en MS-DOS-prompt.

b.

Skriv ping följt av skrivarens IP-adress. Exempel: ping 192.168.45.39

Om pingkommandot lyckas visas en lista med svar från skrivaren i ett fönster.

c.

Om du kan pinga skrivaren kontrollerar du att konfigurationen av IP-adressen för skrivaren är rätt gjord på datorn. Om den är rätt tar du bort skrivaren och lägger till den igen.

eller

Om pingkommandot misslyckas kontrollerar du att nätnaven är på. Kontrollera sedan att nätverksinställningarna, skrivaren och datorn är konfigurerade för samma nätverk.

5.

Har ett eller flera program lagts till i nätverket?

Se till att nya program är kompatibla och att de har installerats på rätt sätt och att de använder rätt skrivardrivrutiner.

6.

Kan andra skriva ut?

Problemet kan vara specifikt för arbetsstationen. Kontrollera arbetsstationens nätverksdrivrutiner, skrivardrivrutiner och omdirigering (“capture” i Novell NetWare).

7.

Om andra användare kan skriva ut, använder de samma nätverksoperativsystem?

Kontrollera att nätverksoperativsystemet har installerats på rätt sätt.

8.

Är protokollet aktiverat?

Kontrollera statusen på protokollet i konfigurationsrapporten. Du kan också använda den inbäddade webbservern, HP ToolboxFX, eller Macintosh Configure Device för att kontrollera status på andra kontroll. Se Hantera skrivaren.

9.

Visas skrivaren i HP Web Jetadmin eller andra hanteringsprogram?

Kontrollera nätverksinställningarna på nätverkskonfigurationssidan.

Kontrollera inställningarna för skrivaren genom att använda kontrollpanelen.

HP color laserjet 2700 Nätverksproblem (endast HP Color LaserJet 2700n)