Problem med pappershantering

Problem med pappershantering


Använd endast material som uppfyller specifikationerna i HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Beställningsinformation finns i Förbrukningsmaterial och tillbehör.

Materialspecifikationer för den här skrivaren finns i Specifikationer för utskriftsmaterial.

Skrivaren matar flera ark i taget
Orsak
Åtgärd
Pappersmängden överskrider maxmarkeringen i facket (fack 2 eller 3).
Öppna facket och kontrollera att pappersbunten är under maxmarkeringen.
Arken fastnar i varandra.
Ta ut materialet, böj bunten, vänd den 180 grader eller vänd upp och ned på bunten och lägg sedan tillbaka materialet i facket.
HP color laserjet 2700 note Problem med pappershantering OBS!

Lufta inte papperet. Då kan statisk elektricitet skapas, som orsakar att papperen fastnar i varandra.

Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer.
Använd endast material som uppfyller HP:s specifikationer för den här skrivaren. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.
Papper används i en omgivning med hög luftfuktighet.
Använd en annan papperstyp.

Skrivaren matar fel pappersformat
Orsak
Åtgärd
Rätt materialstorlek ligger inte i facket.
Ladda rätt materialstorlek i facket.
Storleken på materialet är fel inställd i programmet eller skrivardrivrutinen.
Se till att inställningarna i programmet och skrivardrivrutinen är korrekta, eftersom programmet inställningar åsidosätter skrivardrivrutinens och kontrollpanelens inställningar, och skrivardrivrutinens inställningar åsidosätter kontrollpanelens.
Fel storlek eller material är valt för fack 1 på skrivarens kontrollpanel.
Välj rätt pappersstorlek för fack 1 på kontrollpanelen.
Materialstorleken är inte rätt inställd för facket.
Skriv ut en sida med konfigurationen eller använd kontrollpanelen för att se vilken storlek som facket är konfigurerat för.

Skrivaren hämtar papper från fel fack
Orsak
Åtgärd
Du använder en drivrutin som hör till en annan skrivare.
Använd en drivrutin som är avsedd för den här skrivaren.
Facket som har angetts är tomt.
Lägg material i facket.
Materialstorleken är inte rätt inställd för facket.
Skriv ut en sida med konfigurationen eller använd kontrollpanelen för att se vilken storlek som facket är konfigurerat för.

Materialet matas inte automatiskt
Orsak
Åtgärd
Du har valt manuell matning i programmet.
Lägg ett ark av materialet i fack 1 och tryck på OK.
Facket är tomt.
Lägg material i facket.
Det finns material kvar från ett tidigare papperstrassel.
Öppna skrivaren och ta bort allt material på pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se Trassel.
Materialstorleken är inte rätt inställd för facket.
Skriv ut en sida med konfigurationen eller använd kontrollpanelen för att se vilken storlek som facket är konfigurerat för.
Fackets pappersledare ligger inte an mot materialet.
Se till att pappersledarna ligger mot materialet.

Papperet matas inte från fack  2 eller 3
Orsak
Åtgärd
Du har valt manuell matning eller fack 1 i programmet.
Lägg ett ark av materialet i fack 1 och tryck på OK.
Facket är tomt.
Fyll på facket.
Rätt materialtyp för facket har inte valts på skrivarens kontrollpanel.
Välj rätt typ av material för facket på skrivarens kontrollpanel.
Det finns material kvar från ett tidigare papperstrassel.
Öppna skrivaren och ta bort allt material på pappersbanan. Kontrollera noga området runt fixeringsenheten för att se om det finns papper som fastnat där. Se Trassel.
Fack 3 (inmatningsfack för 500 ark) visas inte som ett alternativ för facket.
Fack 3 visas bara som ett alternativ om det har monterats. Kontrollera att fack 3 är rätt installerat och att skrivardrivrutinen har konfigurerats på ett sätt så att den känner igen fack 3. Se Öppna skrivardrivrutinerna.
Fack 3 har inte installerats på rätt sätt.
Skriv ut en konfigurationssida för att bekräfta att fack  3 har installerats. Om facket inte har installerats, kontrollerar du att extramataren för 500 ark är korrekt ansluten till skrivaren.
Materialstorleken är inte rätt inställd för facket.
Skriv ut en sida med konfigurationen eller använd kontrollpanelen för att se vilken storlek som facket är konfigurerat för.
Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet.
Se till att pappersledarna ligger mot papperet.

Det går inte att mata OH-film eller glättat papper
Orsak
Åtgärd
OH-film som inte uppfyller HP:s specifikationer kan ha lagts i facket.
Använd OH-filmark som är avsedda för HP Color LaserJet-skrivare.
Rätt materialtyp har inte angetts i programvaran eller skrivardrivrutinen.
Välj rätt materialtyp i programvaran eller skrivardrivrutinen.
Facket är överfullt.
Ta bort överflödigt material från facket. Se till att bunten är lägre än markeringen för maximal bunthöjd i fack 2 eller 3. Lägg endast ett ark av materialet i fack 1.
Material i ett annat fack har samma storlek som OH-filmen eller det glättade papperet och skrivaren ställer automatiskt om till det andra facket.
Se till att facket med OH-film eller glättat papper är valt i programmet eller i skrivardrivrutinen. Konfigurera facket för den papperstyp som är laddad med hjälp av skrivarens kontrollpanel. Se Konfigurera fack.
Facket med OH-filmen eller det glättade papperet är inte rätt konfigurerat för typen.
Se till att facket med OH-film eller glättat papper är valt i programmet eller i skrivardrivrutinen. Konfigurera facket för den papperstyp som är laddad med hjälp av skrivarens kontrollpanel. Se Konfigurera fack.

Utskriftsproblem med kuvert
Orsak
Åtgärd
Det finns kuvert i ett fack som inte är avsett för kuvert.
Fyll på kuvert i fack 1.
Kuverten är böjda eller skadade.
Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö. Se Kuvert för mer information.
Kuverten försluts eftersom fukthalten är för hög.
Använd andra kuvert. Förvara kuvert i lämplig miljö.
Kuverten ligger åt fel håll.
Kontrollera att kuverten är rätt ilagda. Se Konfigurera fack.
Skrivaren kan inte hantera kuverten.
Se Specifikationer för utskriftsmaterial eller HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Facket är konfigurerat för en annan storlek än kuvert.
Konfigurera facket för kuvert.

Det utskrivna papperet är böjt eller skrynkligt
Orsak
Åtgärd
Papperet uppfyller inte skrivarens specifikationer.
Använd bara material som uppfyller HP:s specifikationer för den här skrivaren. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.
Materialet är trasigt eller i dåligt skick.
Ta bort materialet från facket och ladda material som är i bättre skick.
Skrivaren används i ett utrymme med mycket hög luftfuktighet.
Kontrollera att utskriftsmiljön faller inom specifikationerna för luftfuktighet.
Du skriver ut stora, helt fyllda ytor.
Stora, helt fyllda ytor kan göra att papperet böjer sig. Pröva med att använda ett annat fyllningsmönster.
Materialet har inte förvarats på rätt sätt och kan ha absorberat fukt.
Ta bort materialet och ersätt det med nytt material.
Materialet har dåligt skurna kanter.
Ta bort materialet och böj det, rotera det 180 grader eller vänd på det och lägg sedan tillbaka det i facket. Lufta inte papperet. Använd annat papper om problemet inte försvinner.
Materialtypen har inte konfigurerats för facket eller valts i programmet.
Konfigurera programmet för materialet (se programmets dokumentation). Konfigurera facket för materialet. Se Konfigurera fack.
Materialet har redan använts.
Använd inte redan använt material.
Utskrifterna är alltid böjda.
Använd menyn Service på kontrollpanelen för att aktivera alternativet Mindre buktning . Se Menyn Service.

Manuell dubbelsidig utskrift (duplexutskrift) kan inte göras eller så görs den på fel sätt
Orsak
Åtgärd
Skrivardrivrutinen är inte inställd för dubbelsidig utskrift.
Konfigurera skrivardrivrutinen för dubbelsidig utskrift. Se Öppna skrivardrivrutinerna.
Första sidan skrivs ut på baksidan av förtryckta formulär eller brevpapper.
I fack 1 ska brevpapperet läggas med den första sidan nedåt och nederkanten först. I fack 2 eller fack 3 ska brevpapperet läggas med den första sidan uppåt och överkanten mot fackets bakkant. Se Använda dubbelsidig utskrift (duplex) för mer information.
Skrivarens konfiguration är inte inställd för dubbelsidig utskrift.
Konfigurera skrivaren för dubbelsidig utskrift:
1.

I Aktivitetsfältet i Windows klickar du på Start, Inställningar och på Skrivare.

I Windows 2000 och Windows XP klickar du på Start och sedan på Skrivare.

2.

Markera skrivaren.

3.

I menyn Arkiv klickar du på Egenskaper.

4.

Klicka på fliken Enhetsinställningar eller Konfigurera.

5.

Välj Tillåt manuell dubbelsidig utskrift.

Utskrift görs bara på ena sidan när manuell dubbelsidig utskrift är vald
Orsak
Åtgärd
Manuell dubbelsidig utskrift är inte aktiverad.
Aktivera manuell dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen. Se Öppna skrivardrivrutinerna.
Den valda pappersstorleken stöder inte dubbelsidig utskrift (duplex).
Fyll på och välj en pappersstorlek och papperstyp som kan hantera dubbelsidig utskrift.
HP color laserjet 2700 Problem med pappershantering