Problem med skrivarens funktionssätt

Problem med skrivarens funktionssätt


Teckenfönstret på kontrollpanelen är tomt
Orsak
Åtgärd
Skrivarens strömbrytare är i avstängt läge.
Kontrollera att skrivaren är påslagen. Fläktarna kan gå när skrivaren är i beredskapsläge (av).
Skrivarens DIMM-kort för minne är defekta eller har installerats på fel sätt.
Kontrollera att skrivarens DIMM-minnen är korrekt installerade och felfria.
Nätsladden är inte ordentligt ansluten i skrivaren och nätuttaget.
Stäng av skrivaren, ta ur nätsladden och sätt sedan i den igen. Slå på skrivaren.
Nätspänningen är felaktig.
Anslut skrivaren till en spänningskälla (se etiketten om spänning på skrivarens baksida).
Nästsladden är trasig eller utnött.
Byt ut nätsladden.
Eluttaget fungerar inte.
Anslut skrivaren till ett annat uttag.

Det är svårt att läsa informationen i teckenfönstret
Orsak
Åtgärd
Kontrasten är för hög eller för låg för omgivningen.
Justera kontrasten i teckenfönstret på kontrollpanelen. Se Menyn Systeminställn..

Skrivaren är påslagen, men inget skrivs ut
Orsak
Åtgärd
Skrivarens lampa Redo lyser inte.
Tryck på X om du återställa skrivaren till läget Redo.
Den övre luckan är inte stängd.
Stäng den övre luckan ordentligt.
Byt ut <färg> patron visas i teckenfönstret.
Byt ut den angivna tonerkassetten.
Ett annat skrivarmeddelande än Redo visas på kontrollpanelen.
Se Meddelanden på kontrollpanelen.
Rätt drivrutin är inte vald i programmet eller skrivardrivrutinen.
Välj PS-drivrutinen i programmet eller skrivardrivrutinen.
Datorns port är inte rätt konfigurerad eller så fungerar den inte som den ska.
Anslut en annan enhet till denna port för att kontrollera att den fungerar.

Skrivaren är påslagen, men den tar inte emot data
Orsak
Åtgärd
Skrivarens lampa Redo lyser inte.
Tryck på X om du återställa skrivaren till läget Redo.
Den främre luckan är inte stängd.
Stäng den främre luckan ordentligt.
Ett annat skrivarmeddelande än Redo visas på kontrollpanelen.
Se Meddelanden på kontrollpanelen.
Gränssnittskabeln passar inte för denna konfiguration.
Välj rätt gränssnittskabel för skrivarens konfiguration. Se USB-konfiguration.
Gränssnittskabeln sitter inte ordentligt fast i skrivaren och datorn.
Ta ur skrivarkabeln och sätt sedan i den igen.
Gränssnittsinställningarna som visas på konfigurationssidan stämmer inte överens med inställningarna på värddatorn.
Konfigurera skrivaren så att dess konfiguration stämmer överens med datorkonfigurationen.
Datorn fungerar inte som den ska.
Pröva att använda ett program som du vet fungerar, för att kontrollera att datorn fungerar.
Den datorport som skrivaren är ansluten till är inte konfigurerad eller så fungerar den inte som den ska.
Anslut en annan enhet till denna port för att kontrollera att den fungerar.

Det går inte att välja skrivaren från datorn
Orsak
Åtgärd
Om du använder en växel kanske inte skrivaren är vald för datorn.
Välj korrekt skrivare via växeln.
Skrivarens lampa Redo lyser inte.
Tryck på X om du återställa skrivaren till läget Redo.
Ett annat skrivarmeddelande än Redo visas på kontrollpanelen.
Se Meddelanden på kontrollpanelen.
Korrekt skrivardrivrutin är inte installerad på datorn.
Installera rätt skrivardrivrutin.
Korrekt skrivare och port har inte valts i datorn.
Välj rätt skrivare och port.
Nätverket är inte rätt konfigurerat för skrivaren.
Använd nätverksprogrammet för att kontrollera skrivarens nätverkskonfiguration eller kontakta nätverksadministratören.
Eluttaget fungerar inte.
Anslut skrivaren till ett annat uttag.

Ett meddelande visas om att dubbelsidig utskrift inte är tillgänglig för den typ och storlek som valts
Orsak
Åtgärd
Det valda papperet kan inte användas vid dubbelsidig utskrift.
Se till att du har aktiverat manuell dubbelsidig utskrift. Se Öppna skrivardrivrutinerna.
HP color laserjet 2700 Problem med skrivarens funktionssätt