Problem med skrivarens kontrollpanel

Problem med skrivarens kontrollpanel


I följande tabell visas vanliga problem som kan uppstå med kontrollpanelen och förslag på hur du kan lösa problemen.

Inställningarna på kontrollpanelen fungerar inte som de ska
Orsak
Åtgärd
Teckenfönstret är tomt, även när fläkten körs.
Fläktarna kan gå när skrivaren är i beredskapsläge (av). Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Skrivarinställningarna i programmet eller skrivardrivrutinen skiljer sig från inställningarna på skrivarens kontrollpanel.
Kontrollera att inställningarna i programmet och skrivardrivrutinen är korrekta. Inställningarna i programmet åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen och kontrollpanelens inställningar. Inställningarna i skrivardrivrutinen åsidosätter inställningarna i kontrollpanelen.
Inställningarna på kontrollpanelen sparades inte.
Välj inställningarna för kontrollpanelen igen och tryck på OK. En asterisk (*) ska visas till höger om inställningen.
Om skrivaren är ansluten till ett nätverk kan en annan användare ha ändrat skrivarens kontrollpanelsinställningar.
Rådgör med nätverksadministratören för att koordinera ändringarna på skrivarens kontrollpanel.

Det går inte att välja fack 3 (extra inmatningsfack för 500 ark)
Orsak
Åtgärd
Fack 3 visas inte som ett inmatningsfack på konfigurationssidan eller på kontrollpanelen.
Fack 3 visas bara som ett alternativ om det har monterats. Kontrollera att fack 3 är installerat på rätt sätt.
Fack 3 visas inte som ett alternativ i skrivardrivrutinen.
Kontrollera att skrivardrivrutinens konfiguration känner igen fack 3. Information om hur du installerar och konfigurerar extrafack finns i skrivardrivrutinens hjälpavsnitt. Se Öppna skrivardrivrutinerna.
HP color laserjet 2700 Problem med skrivarens kontrollpanel