Vanliga orsaker till papperstrassel

Vanliga orsaker till papperstrassel


Vanliga orsaker till papperstrassel1
Orsak
Åtgärd
Materialet uppfyller inte specifikationerna.
Använd endast material som uppfyller HP:s specifikationer. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.
En komponent har installerats på fel sätt.
Kontrollera att alla tonerkassetter, fack och fixeringsenheten är korrekt installerade.
Du använder material som redan har gått igenom en skrivare eller kopiator.
Använd inte material som redan har använts i utskrift eller kopiering.
Papperet är felaktigt ilagt i ett inmatningsfack.
Ta bort en del material från inmatningsfacket. Se till att bunten inte överstiger märket för maximal höjd i facket. Se Konfigurera fack.
Materialet har blivit skevt.
Pappersledarna i inmatningsfacket är felaktigt inställda. Justera dem så att de sluter tätt om bunten, utan att bunten böjs.
Arken fastnar i varandra.
Ta bort bunten, böj den, rotera den 180 grader eller vänd på den. Lägg bunten i inmatningsfacket igen.
HP color laserjet 2700 note Vanliga orsaker till papperstrassel OBS!

Lufta inte papperet. Då kan statisk elektricitet skapas, som orsakar att papperen fastnar i varandra.

Materialet kan tas bort innan det matas ut i utmatningsfacket.
Återställ skrivaren. Vänta tills hela sidan finns i utmatningsfacket innan du tar upp den.
Materialet är i dåligt skick.
Ersätt materialet.
De inbyggda valsarna från fack 2 eller extrafack 3 plockar inte upp materialet.
Ta bort det översta arket. Om materialet är tyngre än 163 g/m2, kanske det inte kan plockas upp från facket.
Materialet har grova eller ojämna kanter.
Ersätt materialet.
Materialet är perforerat eller buckligt.
Perforerat och buckligt papper kan lätt fastna i varandra. Mata in enskilda ark från fack 1.
Livslängden på skrivarens förbrukningsmaterial är snart slut.
Se efter om det visas ett meddelande på skrivarens kontrollpanel som uppmanar dig att byta ut förbrukningsmaterial. Du kan också skriva ut en sida som visar förbrukningsmaterialens status för att kontrollera hur mycket av livslängden som återstår. Se Byta ut förbrukningsmaterial och delar.
Papperet har inte förvarats korrekt.
Ersätt papperet i facken. Papper bör förvaras i sin originalförpackning och i lämplig miljö.

1 Om materialet fortsätter att fastna, kontaktar du HP kundtjänst eller en auktoriserad HP-återförsäljare.

HP color laserjet 2700 Vanliga orsaker till papperstrassel