Byta färgkassett

Byta färgkassett


1.

Öppna den främre luckan.

HP color laserjet 2700 bgu pc01 Byta färgkassett

HP color laserjet 2700 caution Byta färgkassett VIKTIGT

Ställ inget på överföringsenheten och rör inte vid överföringsenheten som finns innanför den främre luckan.

2.

Ta bort den använda tonerkassetten från skrivaren.

HP color laserjet 2700 bgu pc02 Byta färgkassett

3.

Ta ut den nya tonerkassetten ur påsen. Placera den gamla tonerkassetten i påsen och lämna den till återvinning.

HP color laserjet 2700 bgu pc03 Byta färgkassett

4.

Ta tag i båda sidorna av tonerkassetten och fördela tonerpulvret jämnt genom att skaka tonerkassetten lätt fram och tillbaka.

HP color laserjet 2700 caution Byta färgkassett VIKTIGT

Rör inte vid luckan eller ytan på valsen.

HP color laserjet 2700 bgu pc04 Byta färgkassett

5.

Ta bort de orangefärgade transportlåsen och transporttejpen från den nya tonerkassetten. Släng tejpen och transportspärrarna i enlighet med lokala föreskrifter och företagets regler.

HP color laserjet 2700 bgu pc05 Byta färgkassett

6.

Sätt in tonerkassetten i spåren inuti skrivaren och tryck med hjälp av handtagen in kassetten tills den sitter ordentligt.

HP color laserjet 2700 bgu pc06 Byta färgkassett

7.

Stäng den främre luckan ordentligt.

HP color laserjet 2700 bgu pc07 Byta färgkassett

Efter ett litet tag visas Redo på kontrollpanelen.

8.

Installationen är klar. Placera den gamla tonerkassetten i den låda som den nya låg i. Se den bifogade handledningen för anvisningar om återvinning.

9.

Se skrivarens kontrollpanel för ytterligare instruktioner om du använder en tonerkassett som inte kommer från HP.

Om du vill ha ytterligare hjälp kan du gå till webbplatserna som visas i Riktlinjer för att byta ut förbrukningsmaterial.

HP color laserjet 2700 Byta färgkassett