HP:s speciallinje och webbplats för bedrägerier

HP:s speciallinje och webbplats för bedrägerier


Ring HP:s speciallinje för bedrägerier 1-877-219-3183 (kostnadsfritt i Nordamerika) eller gå till www.hp.com/go/anticounterfeit om du installerar en HP-tonerkassett och ett meddelande visas som säger att kassetten inte är en HP-kassett. HP kontrollerar om produkten är äkta och vidtar åtgärder för att lösa problemet.

Det finns risk för att tonerkassetten inte är en äkta HP-kassett om något av följande inträffar:

Du får mycket problem med tonerkassetten.

Kassetten ser inte ut som den brukar (den orangefärgade remsan kanske saknas eller förpackningen skiljer sig från andra förpackningar från HP).

HP color laserjet 2700 HP:s speciallinje och webbplats för bedrägerier