Ändra storlek på dokument

Ändra storlek på dokument


Använd alternativen för att ändra storlek om du vill skala ett dokument till ett procentvärde av dess normala storlek. Du kan även skriva ut dokumentet på ett annat pappersformat utan att skala det.

Förminska eller förstora ett dokument
1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

På fliken Effekter bredvid % av normalstorlek anger du den procentsats med vilken du vill förminska eller förstora dokumentet.

Du kan även justera procentsatsen med hjälp av rullningslisten.

3.

Klicka på OK.

Skriva ut ett dokument på papper i annan storlek
1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

På fliken Effekter klickar du på Skriv ut dokument på.

3.

Välj pappersstorlek för utskriften.

4.

Om du vill skriva ut dokumentet utan att skala det, ska du se till att alternativet Anpassa inte är markerat.

5.

Klicka på OK.

HP color laserjet 2700 Ändra storlek på dokument