Använda olika papper och omslag vid utskrift

Använda olika papper och omslag vid utskrift


Följ dessa anvisningar om du vill skriva ut så att den första sidan blir annorlunda än de övriga dokumentsidorna.

1.

Öppna skrivardrivrutinen (se Öppna skrivardrivrutinerna).

2.

På fliken Papper eller Papper/kvalitet väljer du lämpligt papper för första sidan i utskriften.

3.

Klicka på Använd olika papper/omslag.

4.

I listrutan klickar du på de sidor eller omslag som du vill skriva ut på annat papper.

5.

Om du vill skriva ut fram- eller baksida måste du också markera Lägg till ett tomt eller förtryckt omslag.

6.

Välj lämplig papperstyp eller källa för de andra sidorna i utskriften.

HP color laserjet 2700 note Använda olika papper och omslag vid utskrift OBS!

Pappersstorleken måste vara densamma för alla sidorna i utskriften.

HP color laserjet 2700 Använda olika papper och omslag vid utskrift