Fylla på specialmaterial

Fylla på specialmaterial


I följande tabell finns riktlinjer för hur du fyller på specialmaterial och konfigurerar skrivardrivrutinen. Använd rätt inställningar för materialtyp i skrivardrivrutinen för att utskriftskvaliteten ska bli så bra som möjligt. För vissa typer av material är utskriftshastigheten lägre.

HP color laserjet 2700 note Fylla på specialmaterial OBS!

I Windows-skrivardrivrutinen ändrar du materialtyp i listrutan Typ på fliken Papper.

I Macintosh-skrivardrivrutinen ändrar du materialtyp på snabbmenyn Skrivarfunktioner i listrutan Materialtyp.


Materialtyp
Skrivardrivrutinsinställning
Materialorientering i fack 1
Materialorientering i fack 2 eller 3
Normal
Vanligt eller ospecificerat
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
Kuvert1
Kuvert
Utskriftssidan nedåt, frimärksytan längst bort från skrivaren och den kortsidan närmast skrivaren
Använd endast fack 1 när du skriver ut kuvert.
Etiketter
Etiketter
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
OH-film
OH-film
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
Glättat
Glättat
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
Brevpapper
Brevpapper
Utskriftssidan nedåt, nederdelen av papperet mot skrivaren
Utskriftssidan uppåt, överdelen av papperet längst fram i facket
Tunt
Tunt
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
Mellan
Mellan
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
Tjockt
Tjockt
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
Extra tjockt
Extra tjockt
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
Kartong
Kartong
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt
Grovt
Grovt
Utskriftssidan nedåt
Utskriftssidan uppåt

1 Fack 2 och extrafack 3 kan inte användas för kuvert.

Mer information om utskriftsmaterial finns på www.hp.com/support/ljpaperguide

HP color laserjet 2700 Fylla på specialmaterial