Konfigurera storlek

Konfigurera storlek


1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Systeminställn. och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera Pappersinställn. och tryck sedan på OK.

4.

Tryck på > för att markera Fack 1 eller Fack 2 och tryck sedan på OK.

5.

Tryck på > för att markera Pappersstorlek och tryck sedan på OK.

6.

Tryck på > för att markera storleken och tryck sedan på OK.

HP color laserjet 2700 Konfigurera storlek