Skriva ut från fack 2 eller extrafack 3

Skriva ut från fack 2 eller extrafack 3


Fack 2 rymmer upp till 250 ark standardpapper och extrafacket 3 rymmer upp till 500 ark standardpapper. Fack 2 och extrafack 3 kan ställas in till många olika storlekar. Extrafack 3 installeras under fack 2. När extrafack 3 är installerat, känner skrivaren av det och visar fack 3 som ett alternativ i menyn Pappersinställn. på kontrollpanelen.

HP color laserjet 2700 caution Skriva ut från fack 2 eller extrafack 3 VIKTIGT

Pappersbanan för extrafack 3 går igenom fack 2. Om fack 2 eller fack 3 är delvis utdraget eller borttaget, går det inte att mata in papper från fack 3 in i skrivaren.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Skriva ut från fack 2 eller extrafack 3