Ladda extrafack 3

Ladda extrafack 3


1.

Dra ut facket ur skrivaren och ta bort eventuellt material.

HP color laserjet 2700 bgu at01 Ladda extrafack 3

2.

Lyft förlängningsdelen från facket.

HP color laserjet 2700 bgu at02 Ladda extrafack 3

3.

Justera pappersledarna för längd tills pilen pekar på den storlek som ligger i facket.

HP color laserjet 2700 bgu at03 Ladda extrafack 3

4.

Justera pappersledarna för bredd tills pilen på den högra ledaren pekar på den storlek som ligger i facket.

HP color laserjet 2700 bgu at04 Ladda extrafack 3

5.

Ladda material i facket. Om du skriver ut på specialmaterial, till exempel etiketter eller brevpapper, finns information i Fylla på specialmaterial om hur du orienterar materialet och konfigurerar skrivaren.

HP color laserjet 2700 bgu at05 Ladda extrafack 3

6.

Se till att bunten ligger plant i alla fyra hörnen av facket och inte överstiger höjdflikarna.

HP color laserjet 2700 bgu at06 Ladda extrafack 3

7.

Skjut in facket i skrivaren igen.

HP color laserjet 2700 bgu at07 Ladda extrafack 3

HP color laserjet 2700 Ladda extrafack 3