Ladda fack 2

Ladda fack 2


HP color laserjet 2700 caution Ladda fack 2 VIKTIGT

Undvik trassel genom att aldrig öppna eller ta bort ett fack under pågående utskrift.

1.

Dra ut fack 2 ur skrivaren och ta bort eventuellt material.

HP color laserjet 2700 bgu st01 Ladda fack 2

2.

Dra ut förlängningsdelen från facket.

HP color laserjet 2700 bgu st02 Ladda fack 2

3.

Justera pappersledarna för längd tills pilen pekar på den storlek som ligger i facket.

HP color laserjet 2700 bgu st04 Ladda fack 2

4.

Justera pappersledarna för bredd tills pilen på den högra ledaren pekar på den storlek som ligger i facket.

HP color laserjet 2700 bgu st03 Ladda fack 2

5.

Ladda material i facket.

HP color laserjet 2700 note Ladda fack 2 OBS!

Om du skriver ut på specialmaterial, till exempel etiketter, brevpapper eller kuvert, finns information i Fylla på specialmaterial om hur du orienterar materialet och konfigurerar skrivaren.

HP color laserjet 2700 bgu st05 Ladda fack 2

6.

Se till att bunten är plan och att materialet ryms under höjdhakarna.

HP color laserjet 2700 bgu st06 Ladda fack 2

7.

Skjut in facket i skrivaren igen.

HP color laserjet 2700 bgu st07 Ladda fack 2

HP color laserjet 2700 Ladda fack 2