Varumärkes- och copyrightinformation

Varumärkes- och copyrightinformation


Copyright och licensavtal

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduktion, anpassning och översättning utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet, utom i de fall där det är tillåtet i enlighet med gällande upphovsrättslag.

Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och -tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument ska tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP kan inte hållas ansvarig för tekniska fel, korrekturfel eller utelämnanden i dokumentet.

Edition 1, 10/2006

Q7824-90959

Varumärken

Adobe®, AdobePhotoShop® och PostScript® är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated.

Bluetooth är ett varumärke som ägs av innehavaren och används av Hewlett-Packard Company under licens.

Corel® är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® och Windows®XP är registrerade varumärken i USA som tillhör Microsoft Corporation.

UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör The Open Group.

HP color laserjet 2700 Varumärkes- och copyrightinformation