Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi


HP ÜRÜNÜ
SINIRLI GARANTİ SÜRESİ
HP Color LaserJet 2700 ve 2700n yazıcılar
Bir yıllık sınırlı garanti

HP, son kullanıcı müşteri olan size, HP donanım ve aksesuarlarının, satın alındıkları tarihten itibaren yukarda belirtilen süre içinde malzeme ve işçilikle ilgili hata içermeyeceğini garanti eder. Bu tür hatalar garanti dönemi içinde HP’ye bildirilirse, HP, kendi kararına bağlı olarak, hatalı ürünleri onaracak ya da değiştirecektir. Değiştirilen ürünler yeni veya performans açısından yeniye eşdeğer olabilir.

HP, doğru şekilde yüklendiği ve kullanıldığında, satın alma tarihinden itibaren yukarıda belirtilen süre boyunca HP yazılımının malzeme ve işçilik kusurlarından dolayı programlama talimatlarını yerine getiremez duruma gelmeyeceğini garanti eder. HP’ye garanti süresi içinde bildirilirse HP bu gibi kusurlardan dolayı programlama talimatlarını yerine getirmeyen yazılımı yenisiyle değiştirecektir.

HP, ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağını garanti etmez. HP herhangi bir ürünü makul bir süre içinde onararak veya değiştirerek garanti ettiği duruma getiremezse, ürünü derhal geri göndermeniz karşılığında satış fiyatını geri almaya hak kazanırsınız.

HP ürünlerinde performansları yenisiyle eşdeğer olan yeniden üretilmiş veya çok az kullanılmış parçalar bulunabilir.

Garanti aşağıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkan arızaları içermez: (a) uygun olmayan veya yetersiz bakım ya da kalibrasyon, (b) HP tarafından sağlanmayan yazılım, arabirim, parça veya malzemeler, (c) yetkisiz tadilat veya kötü kullanım ya da (d) ürünün kendisi için yayımlanmış ortam özellikleri dışında kullanımı (e) kullanım alanının uygun olmayan şekilde hazırlanmış olması ya da uygun olmayan bakım.

YEREL YASALARININ İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, YUKARIDAKI GARANTİLER TÜM GARANTİLERİ OLUŞTURUR VE GEREK YAZILI GEREK SÖZLÜ OLARAK BAŞKA HİÇBİR ZIMNİ VEYA AÇIK GARANTİ VEYA KOŞUL VERİLMEZ. HP ÖZELLİKLE SATILABİLİRLİK, TATMİNKAR KALİTE VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DOLAYLI GARANTİLERİ YA DA KOŞULLARINI REDDEDER. Bazı ülkeler/bölgeler veya eyaletler dolaylı garantilerin sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir. Bu garanti size belirli yasal haklar verir ve ülkeye/bölgeye ve eyalete göre değişebilen başka haklara da sahip olabilirsiniz. HP sınırlı garantisi HP’nin bu ürün için servis verdiği ve bu ürünü pazarladığı tüm ülkelerde/bölgelerde geçerlidir. Aldığınız garantinin düzeyi yerel standartlara göre değişebilir HP bu ürünün yasal veya yönetmelik nedenleriyle işletilmesinin amaçlanmadığı ülkelerde/bölgelerde işlemesi için ürünün form veya işlevinde değişiklik yapmayacaktır.

YEREL YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BU GARANTİ BİLDİRİMİNDEKİ HAKLAR YEGANE VE TÜM HAKLARINIZDIR. YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLARIN DIŞINDA, HP VEYA BAYİLERİ, SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA HAKSIZ FİİL BİÇİMİNDE OLUŞAN YA DA BAŞKA BİR BİÇİMDE ORTAYA ÇIKAN (KAR VE VERİ KAYBI DA DAHİL OLMAK ÜZERE) VERİ KAYBINDAN, DOĞRUDAN, ÖZEL, RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı ülkeler/bölgeler kazara veya sonuç olarak ortaya çıkan zararların sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma ve hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

BU BİLDİRİMDEKİ GARANTİ ŞARTLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, ÜRÜNÜN SİZE SATIŞIYLA İLGİLİ ZORUNLU YASAL HAKLARA EKTİR VE BUNLARI DIŞLAMAZ, DEĞİŞTİRMEZ VEYA SINIRLANDIRMAZ.

HP color laserjet 2700 Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi