Güç tüketim özellikleri

Güç tüketim özellikleriGüç tüketimi (vat cinsinden ortalama)1
Ürün Modeli
Yazdırma2
Hazır3
Uyku4
Kapalı
Isı çıkışı-Hazır (BTU/saat)5
HP Color LaserJet 2700
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 2700n
409
29
13
0,5
100

1 Güç tüketimi, standart voltajlar kullanılarak renkli ve tek renkli yazdırma işlemleri için ölçülen en yüksek değerleri yansıtmaktadır.

2 Yazdırma hızı, letter boyutlu ortam için dakikada 15 sayfa, A4 boyutlu ortam için dakikada 20 sayfadır.

3 Hazır modundan uyku moduna varsayılan etkinleşme süresi 30 dakikadır.

4 Uyku modundan çıkış ve yazdırmaya başlama süresi 6 saniyedir.

5 Tüm modellerde, hazır modundaki maksimum ısı yayımı saatte 171 BTU’dur.

HP color laserjet 2700 note Güç tüketim özellikleri Not

Bu değerler değişebilir.

HP color laserjet 2700 Güç tüketim özellikleri