Bellek ve yazı tipi DIMM’lerini takmak için

Bellek ve yazı tipi DIMM’lerini takmak için


1.

Yazıcıyı kapatın ve tüm güç ve arabirim kablolarını çıkarın.

HP color laserjet 2700 bgu pp03 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

2.

Yazıcının sağ tarafında, siyah tırnakları yavaşça birbirine çekin ve biçimlendiriciyi yazıcıdan çekerek çıkarın.

HP color laserjet 2700 bgu mm02 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

3.

Biçimlendiriciyi temiz, düz ve toprak bağlantılı bir yüzeye yerleştirin.

Takılı olan bir DIMM’yi değiştirmek için, DIMM yuvasının her iki tarafındaki mandalları dışarı uzatın, DIMM’yi açılı bir şekilde yukarı kaldırın ve dışarı çekin.

HP color laserjet 2700 as mm04 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

4.

Yeni DIMM’yi anti statik paketinden çıkarın ve DIMM’nin alt kenarındaki hizalama çentiğini bulun.

HP color laserjet 2700 as mm08 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

5.

DIMM’yi kenarlarından tutarak, DIMM üzerindeki çentiği DIMM yuvasındaki çubuğa açılı olarak hizalayın ve yerine tam oturuncaya kadar DIMM’yi yuvaya sıkıca bastırın. Doğru şekilde takıldığında, metal temas noktaları görünmez.

HP color laserjet 2700 as mm07 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

6.

Her iki mandal DIMM’yi kavrayıncaya kadar DIMM’yi aşağıya bastırın.

HP color laserjet 2700 as mm05 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

HP color laserjet 2700 note Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için Not

DIMM’yi takarken güçlükle karşılaşırsanız, DIMM’nin altındaki çentiğin yuvadaki çubuğa hizaladığından emin olun. DIMM yine de yerine oturmazsa, doğru türde DIMM kullandığınızdan emin olun.

7.

Biçimlendirici kartının kenarını yuvanın üstünde ve altında bulunan izlere hizalayın ve kartı yazıcının içine kaydırın. Biçimlendirici mandalları yerine oturup ses çıkarıncaya kadar biçimlendiriciyi sıkıca itin.

HP color laserjet 2700 bgu mm06 Bellek ve yazı tipi DIMMlerini takmak için

8.

Güç kablosunu ve USB veya ağ kablosunu yeniden takın ve yazıcıyı açın.

9.

Bellek DIMM’sini taktıktan sonra bkz: Belleği etkinleştirme.

HP color laserjet 2700 Bellek ve yazı tipi DIMM’lerini takmak için