Ağ sorunları (yalnızca HP Color LaserJet 2700n)

Ağ sorunları (yalnızca HP Color LaserJet 2700n)


Yazıcının ağ ile iletişim kurduğunu doğrulamak için aşağıdaki öğelere bakın. Bu sorun giderme yordamına başlamadan önce, bir yapılandırma sayfası yazdırın. Bkz: Yazıcı bilgi sayfalarını kullanma.

1.

İş istasyonu veya dosya sunucusu ile yazıcı arasında bilinen fiziksel bağlantı sorunlar var mı?

Ağ kabloları, bağlantılar ve yönlendirici yapılandırmalarının doğru olduğundan emin olun. Ağ kablosu uzunluklarının ağ özelliklerine uygun olduğunu doğrulayın.

2.

Ağ kabloları doğru bağlanmış mı?

Yazıcının doğru bağlantı noktası ve kablo üzerinden ağa bağlandığından emin olun. Tüm kablo bağlantılarını denetleyerek güvenli ve doğru yere takılı olduklarından emin olun. Sorun devam ederse, farklı bir kablo deneyin veya hub’daki ya da vericideki diğer bağlantı noktalarına bağlayın. Yazıcının arkasındaki bağlantı noktasının yanındaki koyu sarı renkli etkinlik ışığı ve yeşil bağlantı durumu ışığı yanıyor olmalıdır.

3.

Bağlantı hızı ve dupleksleme ayarları doğru mu ayarlanmış?

Hewlett-Packard, bu ayarın otomatik modda (varsayılan ayar) bırakılmasını önerir. Bkz: Bağlantı hızı ve bağlantı dupleks ayarları.

4.

Yazıcıya “ping” komutu gönderebiliyor musunuz? (Windows)

a.

Başlat‘ı ve sonra Çalıştır‘ı tıklatın, cmd yazın ve Tamam‘ı tıklatarak bir MS-DOS komut istemi açın.

b.

ping komutunu ve sonra da yazıcının IP adresini yazın. Örneğin, şunu yazın: ping 192.168.45.39

Ping komutu başarılı olursa, yazıcının gönderdiği yanıtların listesi pencerede görüntülenir.

c.

Yazıcıya ping komutu gönderebiliyorsanız, bilgisayarda yazıcı için IP adresi yapılandırmasının doğru olduğundan emin olun. Doğruysa, yazıcıyı silin ve yeniden ekleyin.

-veya-

Ping komutu başarısız olursa, ağ hub’larının açık olduğunu doğrulayın ve ardından ağ ayarları, yazıcı ve bilgisayarın aynı ağ için yapılandırılmış olduklarını doğrulayın.

5.

Ağa herhangi bir yazılım programı eklenmiş mi?

Yeni programların uyumlu olduğundan, doğru yüklendiklerinden ve doğru yazıcı sürücülerini kullandıklarından emin olun.

6.

Diğer kullanıcılar yazdırabiliyor mu?

Sorun iş istasyonuna özgü olabilir. İş istasyonunun ağ sürücülerini, yazıcı sürücülerini ve yeniden yönlendirmesini (Novell NetWare yakalamasını) denetleyin.

7.

Diğer kullanıcılar yazdırabiliyorsa, aynı ağ işletim sistemini mi kullanıyorlar?

Sisteminizde doğru ağ işletim sistemi kurulumu olup olmadığına bakın.

8.

İletişim kuralınız etkinleştirilmiş mi?

İletişim kuralınızın durumunu Yapılandırma raporundan denetleyin. Diğer iletişim kurallarının durumunu denetlemek için katıştırılmış Web sunucusunu, HP ToolboxFX veya Macintosh Configure Device uygulamasını da kullanabilirsiniz. Bkz: Yazıcıyı yönetme.

9.

Yazıcı HP Web Jetadmin veya diğer yönetim programlarında görünüyor mu?

Ağ yapılandırma sayfasındaki ağ ayarlarını doğrulayın.

Kontrol panelini kullanarak yazıcının ağ ayarlarını doğrulayın.

HP color laserjet 2700 Ağ sorunları (yalnızca HP Color LaserJet 2700n)