Kağıt sorunları

Kağıt sorunları


Yalnızca, HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide içinde belirtilen özelliklere uygun kağıtları kullanın. Sipariş bilgisi için bkz: Sarf malzemeleri ve aksesuarlar.

Bu yazıcıya ilişkin ortam özellikleri için bkz: Baskı ortamı özellikleri.

Yazıcı birden çok sayfa besliyor
Neden
Çözüm
Kağıt yüksekliği, tepsideki maksimum yığın yükseklik göstergesi işaretini aşıyor (tepsi 2 veya 3).
Tepsiyi açıp ortam yığınının maksimum yığın yüksekliği işaretinin altında kaldığından emin olun.
Kağıtlar birbirine yapışıyor.
Ortamı çıkarın, bükün, 180 derece döndürün veya arkasını çevirip tepsiye yeniden yerleştirin.
HP color laserjet 2700 note Kağıt sorunları Not

Kağıdı yelpazelemeyin. Yelpazeleme, statik elektriklenmeye ve kağıtların birbirine yapışmasına neden olabilir.

Ortam bu yazıcının özellikleriyle uyumlu değildir.
Yalnızca, bu yazıcı için belirtilen HP özelliklerine uyan ortam kullanın. Bkz: Baskı ortamı özellikleri.
Kağıt fazla nemli bir ortamda kullanılmaktadır.
Başka türde bir kağıt kullanın.

Yazıcı yanlış sayfa boyutu besliyor
Neden
Çözüm
Tepsiye doğru boyutta ortam yerleştirilmemiştir.
Tepsiye doğru boyutta ortam yerleştirin.
Yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde doğru boyutta ortam seçilmemiştir.
Programdaki ve yazıcı sürücüsündeki ayarların uygun olduğunu onaylayın. Program ayarları yazıcı sürücüsü ve kontrol paneli ayarlarını, yazıcı sürücüsü ayarları ise kontrol paneli ayarlarını geçersiz kılar.
Yazıcı kontrol panelinde tepsi 1 için doğru ortam boyutu seçilmemiştir.
Kontrol panelinden tepsi 1 için doğru kağıt boyutunu seçin.
Ortam boyutu tepsi için doğru yapılandırılmamıştır.
Tepsinin yapılandırıldığı boyutu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.

Yazıcı yanlış bir tepsiden çekiyor
Neden
Çözüm
Başka bir yazıcıya ait sürücü kullanıyorsunuz.
Bu yazıcının sürücüsünü kullanın.
Belirtilen tepsi boştur.
Belirtilen tepsiye ortam yerleştirin.
Ortam boyutu tepsi için doğru yapılandırılmamıştır.
Tepsinin yapılandırıldığı boyutu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.

Ortam otomatik olarak beslenmiyor
Neden
Çözüm
Yazılım programında elle besleme seçilmiştir.
Tepsi 1’e bir ortam yaprağı yerleştirin ve OK düğmesine basın.
Tepsi boştur.
Tepsiye ortam yerleştirin.
Önceki bir sıkışmadan kalan ortam tam olarak çıkarılmamıştır.
Yazıcıyı açın ve kağıt yolunda ortam varsa çıkarın. Sıkışmalarda füzer alanını yakından inceleyin. Bkz: Sıkışmalar.
Ortam boyutu tepsi için doğru yapılandırılmamıştır.
Tepsinin yapılandırıldığı boyutu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Tepsideki kılavuzlar ortama dayanmamıştır.
Kılavuzların ortama değmesini sağlayın.

Tepsi 2 ve 3’ten ortam besleme yapılamıyor
Neden
Çözüm
Yazılım programında el ile besleme veya tepsi 1 seçilmiştir.
Tepsi 1’e bir ortam yaprağı yerleştirin ve OK düğmesine basın.
Tepsi boştur.
Tepsiyi doldurun.
Yazıcı kontrol panelinde tepsi için doğru ortam türü seçilmemiştir.
Yazıcı kontrol panelinden tepsi için doğru türü seçin.
Önceki bir sıkışmadan kalan ortam tam olarak çıkarılmamıştır.
Yazıcıyı açın ve kağıt yolunda ortam varsa çıkarın. Sıkışmalarda füzer alanını yakından inceleyin. Bkz: Sıkışmalar.
Tepsi 3 (500 sayfalık giriş tepsisi), tepsi seçeneği olarak görüntülenmiyor.
Tepsi 3’ün seçenek olarak görünmesi için, takılı olması gerekir. Tepsi 3’ün doğru takıldığını ve yazıcı sürücüsünün tepsi 3’ü tanıyacak şekilde yapılandırıldığını doğrulayın. Bkz: Yazıcı sürücülerini açma.
Tepsi 3 hatalı takılmıştır.
Tepsi 3’ün takılı olduğunu onaylamak için bir yapılandırma sayfası yazdırın. Takılı değilse, isteğe bağlı 500 sayfalık besleyicinin yazıcıya doğru bir şekilde takıldığını doğrulayın.
Ortam boyutu tepsi için doğru yapılandırılmamıştır.
Tepsinin yapılandırıldığı boyutu belirlemek için bir yapılandırma sayfası yazdırın veya kontrol panelini kullanın.
Tepsideki kılavuzlar ortam yığınına dayanmamıştır.
Kılavuzların yığına değmesini sağlayın.

Asetatlar ve parlak kağıtlar beslenmiyor
Neden
Çözüm
HP belirtimlerine uymayan asetatlar yerleştirilmiş olabilir.
HP Color LaserJet yazıcıları için tasarlanmış asetatları kullanın.
Yazılımda veya yazıcı sürücüsünde doğru türde ortam belirtilmemiştir.
Yazılımda veya yazıcı sürücüsünde doğru türün seçildiğini doğrulayın.
Tepsi gereğinden fazla doludur.
Fazla ortamı tepsiden alın. Yığının tepsi 2 veya 3’teki maksimum yığın yüksekliği işaretinin altında olduğundan emin olun. Tepsi 1’e tek bir ortam yaprağı yerleştirin.
Başka bir tepside yer alan ortam asetatla veya parlak kağıtla aynı boyutta ve yazıcı varsayılan olarak diğer tepsiyi kabul ediyor.
Asetatları veya parlak kağıtları içeren tepsinin yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde seçildiğinden emin olun. Tepsiyi, yerleştirilen türe göre yapılandırmak için yazıcının kontrol panelini kullanın. Bkz: Tepsileri yapılandırma.
Asetatları veya parlak kağıtları içeren tepsi, tür için doğru şekilde yapılandırılmamıştır.
Asetatları veya parlak kağıtları içeren tepsinin yazılım programında veya yazıcı sürücüsünde seçildiğinden emin olun. Tepsiyi, yerleştirilen türe göre yapılandırmak için yazıcının kontrol panelini kullanın. Bkz: Tepsileri yapılandırma.

Zarf yazdırma sorunları
Neden
Çözüm
Zarflar, desteklenmeyen bir tepsiye yerleştirilmiştir.
Tepsi 1’e zarf yerleştirin.
Zarflar, bükülmüş veya hasarlıdır.
Farklı zarflar kullanmayı deneyin. Zarfları kontrollü bir ortamda saklayın. Ayrıntılı bilgi için bkz: Zarflar.
Nem oranı çok yüksek olduğundan zarfların kapakları yapışıyor.
Farklı zarflar kullanmayı deneyin. Zarfları kontrollü bir ortamda saklayın.
Zarf yönlendirmesi yanlıştır.
Zarfın doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bkz: Tepsileri yapılandırma.
Yazıcı zarfları desteklemiyor.
Bkz: Baskı ortamı özellikleri veya HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
Tepsi, zarf boyutlarından farklı bir boyuta göre yapılandırılmıştır.
Tepsi boyutunu zarflara göre yapılandırın.

Çıktı bükülmüş veya buruşuk
Neden
Çözüm
Ortam bu yazıcının özellikleriyle uyumlu değildir.
Yalnızca, bu yazıcı için belirlenen HP özelliklerine uygun ortam kullanın. Bkz: Baskı ortamı özellikleri.
Ortam hasarlı veya kötü durumda.
Ortamı tepsiden kaldırın iyi durumda ortam yerleştirin.
Yazıcı, aşırı nemli bir ortamda çalışıyor.
Yazıcının kullanılmakta olduğu ortamın gereken nem oranına sahip olduğunu doğrulayın.
Geniş, dolgulu alanlar yazdırıyorsunuz.
Geniş, dolgulu alanlar aşırı bükülmelere neden olabilir. Farklı bir desen kullanmayı deneyin.
Ortam düzgün saklanmamış ve nemlenmiş olabilir.
Ortamı kaldırın ve açılmamış yeni bir paketten ortam kullanın.
Ortamı kenarları kötü kesilmiştir.
Ortamı çıkarın, bükün, 180 derece döndürün veya arkasını çevirip tepsiye yeniden yerleştirin. Kağıdı yelpazelemeyin. Sorun devam ederse, kağıdı yenisiyle değiştirin.
Belirlenen bu ortam türü tepsi için yapılandırılmamış veya yazılımda seçilmemiştir.
Yazılımı ortama göre yapılandırın (yazılım belgelerine başvurun). Tepsiyi ortam için yapılandırın. Bkz: Tepsileri yapılandırma.
Ortam daha önce kullanılmıştır.
Ortamı yeniden kullanmayın.
Çıktı sürekli bükülüyor.
Kontrol panelindeki Servis menüsünü kullanarak Daha az kağıt bükülmesi seçeneğini açın. Bkz: Servis menüsü.

Yazıcı el ile dupleksleme (iki yüze yazdırma) yapmıyor veya yanlış yapıyor
Neden
Çözüm
Yazıcı sürücüsü 2 yüze yazdırma için ayarlanmamıştır.
Yazıcı sürücüsünü iki yüze yazdırmaya göre yapılandırın. Bkz: Yazıcı sürücülerini açma.
İlk sayfa, basılı formların veya antetli kağıtların arkasına yazdırılıyor.
Tepsi 1’de, antetli kağıdı ilk yüzü aşağı bakacak ve yazıcıya önce alt kenarı girecek şekilde yerleştirin. Tepsi 2 veya tepsi 3’te, antetli kağıdı ilk yüzü yukarıya bakacak ve üst kenarı tepsinin arka tarafına gelecek şekilde yerleştirin. Ayrıntılı bilgi için bkz: İki yüze (dupleks) yazdırmayı kullanma.
Yazıcının yapılandırması dupleksleme için ayarlanmamıştır.
Yazıcıyı el ile dupleksleme için yapılandırma:
1.

Windows görev çubuğunda, Başlat‘ı tıklatın, Ayarlar‘ı tıklatın ve Yazıcılar‘ı tıklatın.

Windows 2000 ve Windows XP’de, Başlat‘ı tıklatın ve sonra Yazıcılar‘ı tıklatın.

2.

Yazıcıyı seçin.

3.

Dosya menüsünde Özellikler‘i tıklatın.

4.

Aygıt Ayarları sekmesini veya Yapılandır sekmesini tıklatın.

5.

El ile duplekslemeye izin ver seçeneğini işaretleyin.

El ile 2 yüze yazdırma (dupleks) seçilse bile, yazdırma yalnızca tek yüze yapılıyor
Neden
Çözüm
El ile 2 yüze yazdırma etkin değildir.
Yazıcı sürücüsünü el ile 2 yüze yazdırmayı etkinleştirecek şekilde yapılandırın. Bkz: Yazıcı sürücülerini açma.
Seçilen kağıt boyutu 2 yüze (dupleks) yazdırmayı desteklemiyor.
İki yüze yazdırmayı destekleyen kağıt boyutunu ve türünü yerleştirin ve seçin.
HP color laserjet 2700 Kağıt sorunları