Sözlük

SözlükBilgi paylaşımı sağlamak üzere telefon kabloları veya başka yollarla birbirine bağlanmış bilgisayarlardan oluşan bir sistem.

ağ yöneticisi

Ağı yöneten kişi.

aktarım birimi

Ortamı yazıcının içine aktaran ve yazıcı kartuşlarından ortama toner aktaran siyah renkli plastik bant.

bellek etiketi

Belirli bir adrese sahip olan bellek bölümüdür.

bit taramalı görüntü

Noktalardan oluşan bir görüntü.

BOOTP (Önyükleme İletişim Kuralı)

Bilgisayar tarafından kendi IP adresini bulmak için kullanılan Internet iletişim kuralını tanımlayan “Bootstrap Protocol” teriminin kısaltması.

bölme

Yazdırılmış sayfaları tutan bölüm.

çevrebirim

Yazıcı, modem veya saklama sistemi gibi bir bilgisayarla birlikte çalışan harici aygıt.

çift yönlü iletişim

İki yönlü veri aktarımı.

DHCP

“Dynamic host configuration protocol” (Dinamik ana bilgisayar yapılandırma iletişim kuralı) teriminin kısaltmasıdır. Bir ağa bağlanan her bilgisayar veya çevrebirimleri IP adresi de dahil olmak üzere kendi yapılandırma bilgilerini bulmak için DHCP’yi kullanır.

DIMM

“Dual inline memory module” (İkili doğrudan bellek modülü) teriminin kısaltması. Bellek yongalarını bir arada tutan küçük bir devre kartıdır.

dupleks

Kağıdın her iki yüzüne de yazdırmaya olanak veren bir özellik. “2 yüze yazdırma” da denir.

e-etiket

Baskı kartuşundaki bir bellek yongasıdır. E-etiket, baskı kartuşu kullanımını izler ve kartuşun orijinal HP baskı kartuşu olup olmadığını belirler.

EIO

Eenhanced input/output” (Genişletilmiş giriş/çıkış) teriminin kısaltması. HP yazıcılar için baskı sunucusu, ağ bağdaştırıcısı, sabit disk veya başka eklenti öğeleri eklemek için kullanılan bir donanım arabirimidir.

EPS

Bir tür grafik dosyası olan “Encapsulated PostScript” (Kapsüllenmiş PostScript) teriminin kısaltması.

G/Ç

“Giriş/çıkış” teriminin kısaltmasıdır ve bilgisayar bağlantı noktası ayarlarıyla ilgilidir.

gri tonlama

Çeşitli gri tonları.

HP Web Jetadmin

Yerleşik ağ özellikleri bulunan tüm çevrebirimlerini yönetmek üzere bir bilgisayarda kullanabileceğiniz, HP’nin ticari markası olan Web tabanlı bir yazıcı denetim yazılımıdır.

IP adresi

Ağa bağlı bir bilgisayar aygıtına atanan benzersiz numara.

IPX/SPX

“Internetwork packet exchange/sequenced packet exchange” (Ağlar arası paket değişimi/sıralı paket değişimi) teriminin kısaltması.

kalibrasyon

Yazıcının en iyi yazdırma kalitesini vermek için dahili ayarlamalar yaptığı işlem.

kaynaştırıcı

Toneri yazdırma ortamına ısıyla uygulayan birim.

kontrol paneli

Yazıcının üzerinde yer alan, düğmeler ve bir ekran içeren bölüm. Yazıcı ayarlarını belirlemek ve yazıcının durumu hakkında bilgi edinmek için kontrol panelini kullanın.

makro

Bir dizi eylemle veya yönergeyle sonuçlanan tek bir tuş vuruşu veya komutu.

ortam

Yazıcının görüntüyü yazdırdığı kağıt, etiket, asetat veya diğer malzemeler.

Öykünülmüş PostScript

Yazdırılacak sayfanın görünümünü tanımlayan bir programlama dili olan Adobe PostScript’e öykünen bir yazılım. Bu yazıcı dili menülerin çoğunda “PS” olarak görüntülenir.

özellik

Bir yazıcının veya yazıcı dilinin ayırt edici özellikleri veya karakteristikleri.

PCL

“Printer Control Language” (Yazıcı Kontrol Dili) teriminin kısaltması.

piksel

Bir görüntünün ekranda görüntülenen en küçük alan birimi olan resim öğesi (“picture element”) teriminin kısaltması.

PJL

“Printer job language” (Yazıcı işi dili) teriminin kısaltması.

PostScript

Ticari marka olan bir sayfa tanımlama dili.

PPD

“PostScript printer description” (PostScript yazıcı açıklaması) teriminin kısaltması.

RAM

Değişebilen verileri saklayan bir bilgisayar belleği türü olan “random access memory” (rasgele erişimli bellek) teriminin kısaltması.

ROM

Değişmez verileri saklayan bir bilgisayar belleği türü olan “read-only memory” (salt okunur bellek) teriminin kısaltması.

sarf malzemeleri

Yazıcı tarafından kullanılan ve değiştirilmeleri gereken malzemeler. Bu yazıcının sarf malzemeleri dört yazıcı kartuşudur.

sayfa arabelleği

Yazıcı, sayfanın görüntüsünü oluştururken sayfa verilerini tutmak için kullanılan geçici yazıcı belleği.

sunma

Metin veya grafik çıkışı üretme işlemi.

TCP/IP

İletişimde küresel standart haline gelen bir Internet iletişim kuralı.

tek renkli

Siyah-beyaz. Rengin olmaması.

tepsi

Boş kağıtların yerleştirildiği bölme.

toner

Yazdırılmış ortamdaki görüntüyü oluşturan ince siyah veya renkli toz.

ürün bilgisi

Yazıcıdaki salt okunur bellek biriminde saklanan programlama yönergeleri.

varsayılan

Donanım veya yazılım için normal veya standart ayar.

yarım ton deseni

Bir yarım ton deseni, fotoğraf gibi sürekli bir ton görüntüsü üretmek için farklı boyutlarda mürekkep noktaları kullanır.

yazı tipi

Bir yazı türündeki harflerden, sayılardan ve simgelerden oluşan eksiksiz bir küme.

yazıcı sürücüsü

Bilgisayar tarafından yazıcı özelliklerine erişmek için kullanılan yazılım programı.

HP color laserjet 2700 Sözlük