กระดาษติด

กระดาษติด


ใช้ภาพนี้เพื่อแก้ปัญหากระดาษติดในเครื่องพิมพ์ สำหรับคำแนะนำในการนำกระดาษติดออก ดูที่การแก้ปัญหากระดาษติด

ตำแหน่งที่กระดาษติด (เครื่องพิมพ์ในภาพที่แสดงไม่มีถาดเสริม 3)

HP color laserjet 2700 bgu jm01 กระดาษติด

1 ถาดกระดาษออก
2 ทางเดินกระดาษ
3 ถาด 1
4 ถาด 2 หรือ 3
5 ฟิวเซอร์

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP color laserjet 2700 กระดาษติด