ภาคผนวก C ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์

ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์


ข้อกำหนดรายละเอียดเครื่องพิมพ์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนัก, พลังงานไฟที่ต้องการและพลังงานที่ใช้ และเสียงที่ออกมาจากเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ ข้อกำหนดรายละเอียดยังอธิบายถึงโหมดการทำงานต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ที่มีผลต่อการสิ้นเปลืองพลังงาน การแผ่ความร้อน และการส่งเสียงรบกวน

HP color laserjet 2700 ภาคผนวก C ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์